KBS (say2000İ) Uygulamaları ile ilgili Sorunların Merkeze KBS Destek Hattı Üzerinden Bildirilmesi ile ilgili Genel YazıT.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : B.07.0.MGM.0.55/702-01/08903                                                                      19.07.2011

Konu: KBS Destek Hattı

 

 

 

İlgi:02.05.2011 tarihli ve B.07.0.MGM.0.55/5408 sayılı yazı.

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından 2000 yılında say2000i (Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi) olarak başlatılan, 2006 yılından itibaren ise say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte birçok farklı uygulamayı da içine alan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) nde yaşanan sorunlar merkeze uygulama@muhasebat.gov.tr, maasuygulama@muhasebat.gov.tr, hesapince@muhasebat.gov.tr  adreslerine elektronik posta aracılığıyla iletilmektedir.

Söz konusu elektronik posta adreslerine gönderilen sorunların çözümünde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, muhasebe birimlerinden gelen sorunların kayıt altına alınması, sorunların çözümünde oluşan gecikmelerin önüne geçilmesi, aynı sorunun kontrolsüz olarak birden fazla merkeze bildiriminin önlenmesi, sorun bildirilirken kurulacak bilgi bankası ile anında sorunların çözümüne yönelik bilgilendirme yapılması, gönderilen elektronik postalara ilişkin sürecin muhasebe birimlerince takip edilmesi ve Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü)  gelen sorunların envanterinin tutularak istatistik bilgi üretilmesi için KBS DESTEK HATTI uygulama yazılımı tamamlanarak ilgide kayıtlı yazımızla 04.05.2011 tarihinden itibaren pilot olarak seçilen Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Samsun illerindeki uygulamadan başarılı sonuç alınması üzerine söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

.Buna göre; 20.07.2011 tarihinden itibaren muhasebe birimlerinin tamamı, KBS uygulamalarıyla ilgili sorunlarını www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan KBS DESTEK HATTI linkine tıklayıp, çağrı sistemi üzerinden bildireceklerdir. Muhasebe birimlerindeki kullanıcıların çağrılarını merkeze gönderilebilmesi ve bu çağrılarla ilgili işlem yapılabilmesi için, muhasebe yetkilisi (505 yetkisine sahip ) ya da yetki verdiği personel tarafından bu çağrıların onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen tarihten itibaren uygulama@muhasebat.gov.tr, maasuygulama@muhasebat.gov.tr, hesapince@muhasebat.gov.tr adreslerine KBS uygulamalarıyla ilgili gönderilen elektronik postalara cevap verilmeyecektir.

            Ayrıca, konuyla ilgili uygulama kılavuzu KBS DESTEK HATTI uygulaması içerisine eklenmiş olup, muhasebe birimi kullanıcıları elektronik posta (muhasebat.gov.tr uzantılı elektronik posta adresleri) işlemlerinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme bağlanabileceklerdir.

            Bilgilerini ve KBS uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunların KBS DESTEK HATTI  UYGULAMA KILAVUZU’ nda belirlenen esas ve usullere göre bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                         

           

   Mehmet SARITAŞ

                                                                                                                      Bakan a.

                                                                                                                   Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:                                                                                                   

- Merkez Muhasebe Birimleri

- 81 İl Valilikleri (Defterdarlık)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın