6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi Hk. Karar5 Temmuz 2011 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27985 (2. Mükerrer)


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/2017

             24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Kararnameye ektir.

             6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi; Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığının 6/6/2011 tarihli ve 7160 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 47 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

Sayfayı Kapatmak için tıklayın