Bakanlık Makamının 28/06/2011 tarihli onayı

DUYURU
İstanbul İline yeterli talebin olmaması nedeniyle, bu ildeki Müdür veya Saymanlık Müdür Yardımcısı olmayan muhasebe birimlerine atama yapılabilmesi için 2011 yılı yer değiştirme döneminde uygulanmak üzere;
1) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan veya bu bölgelerde en az 4 yıl görev yapan ve 1 inci hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamayanlardan;
a) Bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini tamamlayanların İstanbul iline atamalarının yapılabilmesi amacıyla Yönetmeliğin 7/b maddesinde belirtilen “... en fazla iki üst bölge ...” hükmünün dikkate alınmaması,


    b) Bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı halde İstanbul iline atanma talebinde bulunanların bu İle atamalarının yapılabilmesi amacıyla Yönetmeliğin 7/a maddesinde belirtilen “...bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.” hükmünün dikkate alınmaması,

2) İstanbul ilinde görev yapmakta olup, zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan 2010 yılı atama döneminde Yönetmeliğin 7/i maddesi gereğince yerinde bırakılanlar hariç olmak üzere, anılan İldeki çalışma süresi 1 inci hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresinin iki katını aşmamış olanların, 2011 yılı atama döneminde İstanbul ilinde bırakılabilmeleri,
Bakanlık Makamının 28/06/2011 tarihli onayı ile uygun görülmüştür.
Bakanlık Makamının yukarıda belirtilen onayındaki şartları taşıyan personelden İstanbul iline atanma veya bu İlde kalma talebinde bulunacakların dilekçelerini, en geç 01/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen numaralara faks çekmeleri, ayrıca asıllarını da Valilik kanalıyla Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne dağıtımlı olarak göndermeleri gerekmektedir.
Faks numaraları:
Personel Genel Müdürlüğü : 0312 425 04 43
Muhasebat Genel Müdürlüğü : 0312 419 47 18

Sayfayı Kapatmak için tıklayın