PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK


25 Haziran 2011 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27975


TEBLİĞ


             Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ eki Ön Ödeme İşlemleri başlıklı II numaralı Tablonun, “E-Askeri Daire Mutemet Avansları” bölümüne aşağıda yer alan 4 numaralı bent eklenmiştir.

 4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erlere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere


29.500


            

             Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın