Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar27 Mayıs 2011 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27946


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/1782

             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/3/2011 tarihli ve 2949 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

         

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

             MADDE 1 ‒ 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti," ibaresi eklenmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 ‒ Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 ‒ Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                                      

Sayfayı Kapatmak için tıklayın