Mteahhitlik Karneleri Ve Bitirme Belgelerinin 2011 Ylna Ait Deerlendirme Katsaylar


28 Nisan 2011 PEREMBE


Resm Gazete


Say : 27918


TEBL


Bayndrlk ve skan Bakanlndan:

YapI, Tesis Ve Onarm leri halelerinde Kullanlan

Mteahhitlik Karneleri Ve Bitirme Belgelerinin

2011 Ylna Ait Deerlendirme Katsaylar

Hakknda Tebli

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap, Tesis ve Onarm leri halelerine Katlma Ynetmelii uyarnca, ihalelere itirak edecek olan mteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geerlilii sona ermemi mteahhitlik karneleri, ilgili kurulularca, aada belirtildii ekilde ve grubu ayn kalmak artyla aktarlarak kabul edilecektir.

             1/1/2011 tarihinden itibaren, Mteahhitlik Karneleri ve bitirme Belgeleri iin geerli katsaylar aada belirtilmitir.

             A) Tespit olunan bu katsaylar 1/1/2012 tarihine kadar uygulanacaktr.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasndaki tarihleri tayan (bu tarihler dahil) ve geerliliini muhafaza eden mteahhitlik karneleri miktar, grubu ayn kalmak artyla; 23.545,487 ile arplacaktr.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasndaki tarihleri tayan (bu tarihler dahil) mteahhitlik karneleri miktar, grubu ayn kalmak artyla; 19.577,636 ile arplacaktr.

             D) Kurulularca i bitirme belgelerinin ve mteahhitlik karnelerinin deerlendirilebilmesi iin 1/1/2011 tarihinden itibaren geerli olmak zere aada tespit olunan katsaylar uygulanacaktr.

 Yllar


2011 ylnda uygulanacak katsaylar


53'den nceki yllar


1.671.917,686


1954


1.508.079,331


1955


1.335.603,300


1956


1.094.213,531


1957


957.234,704


1958


875.604,038


1959-1966


743.798,792


1967


674.802,073


1968


619.429,519


1969


590.064,523


1970


550.691,617


1971


495.452,038


1972


419.896,726


1973


371.442,759


1974


275.686,584


1975


219.844,529


1976


187.514,922


1977


137.544,197


1978


98.356,390


1979


72.823,555


1980


34.017,279


1981


23.545,487


1982


19.577,636


1983


17.018,386


1984


13.615,253


1985


9.385,790


1986


6.797,917


1987


5.239,652


1988


3.483,400


1989


2.113,256


1990


1.281,818


1991


822,511


1992


493,923


1993


297,951


1994


178,511


1995


81,140


1996


44,955


1997


23,092


1998


13,381


1999


8,637


2000


5,223


2001


4,266


2002


2,577


2003


1,981


2004


1,707


2005


1,529


2006


1,442


2007


1,287


2008


1,208


2009


1,104


2010


1,076


2011


1,000


 

Tebli olunur.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn