KATMA DEER VERGS GENEL TEBL (SER NO: 115)


22 Nisan 2011 CUMA


Resm Gazete


Say : 27913


TEBL


Maliye Bakanlndan:

KATMA DEER VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 115)

             Sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge (SMYB) dzenleme ve kullanma fiili ile dorudan veya dolayl olarak ilikisi bulunan mkelleflerin iade talepleri "zel esaslar"a gre yerine getirilmekte, bu uygulamann kapsam ile usul ve esaslar 84 Seri No.lu Katma Deer Vergisi (KDV) Genel Tebliinin1 "II. zel Esaslar" balkl blmnde dzenlenmi bulunmaktadr.

             3065 sayl KDV Kanununun2 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdii yetkilere dayanlarak, haklarnda sz edilen Genel Tebliin (II/1.5) blm kapsamnda olumsuz tespit bulunan bir ksm mkelleflerin 6111 sayl "Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun"un3 KDV artrmna ilikin hkmlerinden yararlanmalar halinde aadaki aklamalar erevesinde zel esaslardan karlmalar uygun grlmtr.

             Buna gre, Aralk/2009 ve ncesi vergilendirme dnemlerine ilikin olarak haklarnda 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin (II/1.5) blm kapsamnda;

             - SMYB kullanma,

             - beyanname vermeme,

             - adresinde bulunamama,

             - defter ve belge ibraz etmeme,

             olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle zel esaslara tabi olan mkelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yllarnda faaliyette bulunduklar dnemlerin tamamna ilikin olarak 6111 sayl Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamnda KDV artrmnda bulunanlar, artrm tutarlarnn tamamn dedikleri ya da 1 Seri No.lu Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda 6111 Sayl Kanun Genel Tebliinin4 (X/6) numaral blmnde akland ekilde teminat gsterdikleri tarihten itibaren zel esaslar kapsamndan karlacaktr.

             Sz edilen Genel Tebliin; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) blmlerine gre haklarnda zel esaslar uygulananlardan KDV artrmnda bulunabileceklerin ise artrmda bulunmalar genel esaslara dnlerini salamayacaktr.

             Haklarnda olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alm yaptklar veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunmas nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin (II/3) ve (II/4) blm gereince zel esaslar uygulanan mkellefler, alm yaptklar dnemleri ieren takvim yl itibariyle KDV artrmnda bulunmu olmalar halinde genel esaslara dnebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dn tarihi olarak artrmda bulunulan tutarn tamamnn dendii veya yukarda belirtilen ekilde teminat gsterildii tarih dikkate alnacaktr.

             Tebli olunur.


1 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

2 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

3 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1.mkerrer) sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

4 12/3/2011 tarihli ve 27872 (mkerrer ) sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn