HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK


20 Nisan 2011 ARAMBA


Resm Gazete


Say : 27911


YNETMELK


Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

             MADDE 1  4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin eki Ek-1de yer alan Standart Form- KK015.3./H Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 4 numaral dipnotunun birinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

             MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

             Balam olan ihaleler

             GEC MADDE 9 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

             MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

             MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


4/3/2009


27159 (Mkerrer)


Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


1


3/7/2009


27277


2


10/1/2010


27458


3


4/3/2010


27511


4


16/12/2010


27787


5


16/3/2011


27876

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn