3 üncü derece veznedar kadrosunun ihdas edilmesi Hk. Yazı
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.PER.0.06-907.01-

 

KonuKadro

04.04.2011-8190

 

 

 

                       VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

 

            Bakanlığımızın 2011 yılı dolu kadro değişikliğinde, 3 üncü derece veznedar kadrosunun ihdas edilmesi düşünülmektedir.

Bu nedenle, İliniz Defterdarlığında veznedar olarak görev yapan personelin eğitim düzeyleride göz önünde bulundurularak, 3 üncü derece veznedar kadrosuna atanabilecek durumda olanların işgallerinde bulunan kadroların, 3 üncü derece veznedar kadrosuyla değiştirilmek üzere ekli cetvelde (Dolu Kadro Değişikliği) gösterilerek, 06/04/2011 tarihine kadar faksla bildirilmesi ve daha sonra Bakanlığımıza (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ali SEZER

    Bakan a.

                                                                                                                                 Daire Başkanı

 

 

  

DAĞITIM:                                                    

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

 

 

 

 

 EKLER :


  1. Dolu kadro değişikliği cetveli (1 sayfa)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın