Muhasebat Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet SARITAŞ atandı.3 Nisan 2011 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27894


ATAMA KARARLARI


            

Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/205

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Sayıştay Başsavcılığına Muhasebat Genel Müdürü Ömer DUMAN’ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet SARITAŞ’ın,

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri, 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın