TRKYE CUMHURYET ANAYASASINDA DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

29 Mart 2011 SALI


Resm Gazete


Say : 27889


KANUN


TRKYE CUMHURYET ANAYASASINDA DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6214                                                                                                 Kabul Tarihi: 17/3/2011

             MADDE 1 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayl Trkiye Cumhuriyeti Anayasasnn 59 uncu maddesinin kenar bal B. Sporun gelitirilmesi ve tahkim eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

             Spor federasyonlarnn spor faaliyetlerinin ynetimine ve disiplinine ilikin kararlarna kar ancak zorunlu tahkim yoluna bavurulabilir. Tahkim kurulu kararlar kesin olup bu kararlara kar hibir yarg merciine bavurulamaz.

             MADDE 2 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer ve halkoyuna sunulmas halinde oylanr.

28/3/2011


 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn