2011/12-13-14 NOLU BAŞBAKANLIK GENELGELERİ

—  İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


—  Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Denetim Elemanları ile İlgili 2011/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
—  Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın