MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


19 Mart 2011 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27879


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “Memur,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


9/8/2006


26254


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


1-


3/4/2008


26836


2-


23/10/2009


27385


3-


23/2/2011


27855


 

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın