Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi”ne Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Rehberde; birikmiş borçlara getirilen ödeme kolaylıkları, pişmanlıkla beyan, inceleme aşamasındaki işlemler, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımı ile artırımda bulunan mükelleflere tanınan avantajlar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtları ile bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler, ihtilaf aşamasındaki alacaklara getirilen imkanlar hakkında açıklamalar ile konu hakkında soru ve cevaplara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.


Sayfayı Kapatmak için tıklayın