Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları ise halen devam etmektedir.

2010 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu rehberde, serbest meslek kazancının tanımı, tespiti, serbest meslek erbabları ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının yıllık beyannameyle beyanına ilişkin örneklere yer verilmiştir.

 

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın