SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


2 Mart 2011 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27862


YÖNETMELİK


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “bir iş için” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla üç ay süreyle” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal GüvenlikKurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


12/5/2010


27579


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1


12/10/2010


27727


2


28/10/2010


27742

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın