Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hk. BKK
25 Şubat 2011 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27857 (2. Mükerrer)


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/1435

             Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Kararın ekini görmek için tıklayınız

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın