BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK


24 Şubat 2011 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27856


TEBLİĞ


Ulaştırma Bakanlığından:

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN

ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 63)

             MADDE1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 62 No.lu Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, modeli 1985 ve öncesi yıllar olan;

             a) Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

             b) İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,

             kapsar.”

             MADDE2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini UlaştırmaBakanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın