Sayıştay Başkanlığının "Denetim Alanının Belirlenmesine" İlişkin Önemli ve Acil DuyurusuT.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

 

 

 Sayı   : B.10.0.SGB.0.74.00.05/

 Konu : Denetim Alanının Belirlenmesi

 

 

 

 

 

İlgi    : 07.02.2011 tarih ve B.10.0.İMİ.0.00.00.12/1804 sayılı yazı.

 

            Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının ilgi sayılı yazısı ile duyurusu yapılan; Sayıştay Başkanlığının “Denetim Alanının Belirlenmesi” konulu yazısı gereğince Bakanlığımıza bağlı bulunan veya ortak olunan;

Müstakil idare, kuruluş, müessese, işletme,

Fon, özel hesap, diğer her türlü kamu kaynağı,

Sosyal tesis, misafirhane,

Kamu payı %50 ve üzerinde olan şirketler (sermaye payı belirtilecek)

Kamu payı %50’nin altında olan şirketlerin (sermaye payı belirtilecek)

6085 sayılı Sayıştay Kanununun ilgili maddeleri gereğince Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Buna göre; Sayıştay Başkanlığına bildirilmek üzere söz konusu bilgilerin en geç 18 Şubat 2011 tarihine kadar posta yoluyla Başkanlığımıza ve elektronik ortamda butce@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                   Fethullah GÜRCAN

                                                                                                                            Başkan a.

                                                                                                                    Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

DAĞITIM

A Planı

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres:Sağlık Bakanlığı Strateji Gel.Bşk.Ek Hizmet Binası         Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0312) 573 70 82

Ceyhun Atuf KANSU Cad. No:102/Z10 Balgat-ANK     


 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın