VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 


VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44

 
Konusu


: 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.


Tarihi


: 01/02/2011


Sayısı


: VUK - 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs - 9


İlgili olduğu maddeler


: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.


 


1- Giriş:

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010/Aralık dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

 

İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,  31 Ocak 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Şubat 2011 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

 

3- Sonuç:

 

Buna göre, 2010/Aralık dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 02/02/2011 tarihi saat 24:00'e kadar verilebilecektir.


 


Duyurulur.


 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın