İşçilere yapılacak ilave tediyenin yapılması Hk. B.K.Kararı
30 Ocak 2011 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27831


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/1278

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında;

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde,

             b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın