2011 Yılı Yatırım Programı
2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

—  17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Yatırım Programı

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın