VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER
—     Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


—     Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik—     Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik—     Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sayfayı Kapatmak için tıklayın