AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK


31 Aralık 2010 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27802


TEBLİĞ


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 − 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.500,00 TL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir."

             MADDE 2 − Bu Tarife 3/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın