REESKONT VE İSKONTO FAİZ ORANLARI


30 Aralık 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27801


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

             Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir.

             Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın