MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİMİ BAŞVURU DUYURUSU

 

 

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

BAŞVURU DUYURUSU

 

 

 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Genel Yönetim kapsamındaki  idarelerde muhasebe yetkilisi olarak görev yapacak muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak Ocak 2011 tarihinden itibaren düzenlenmesi planlanan sertifika eğitimine ilişkin duyuru ilgili birimlere yazılı olarak bildirilmiş ve aynı zamanda www.maliye.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

Başvurular, adaylar tarafından 13/12/2010-24/12/2010 tarihleri arasında www.muhasebat.gov.tr internet adresinde açılan elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu duyurunun başvuru esasları başlıklı 5 inci bölümünde bulunan Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlere ilişkin tabloda yer alan kadrolara ilave olarak Özel Bütçeli İdarelerde Sayman kadrosunda görev yapan adaylar da Yönetmelikteki diğer şartları taşımaları kaydıyla sertifika eğitimine başvurabileceklerdir.

 Diğer taraftan genel yönetim kapsamındaki idareler ( genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumu) bünyesinde çalışan adaylarca yapılacak elektronik başvuru işlemlerinin 31/12/2010 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüş olup başvurular, ilgili duyurularda yer alan esaslara göre en geç 14/01/2011 tarihinde Bakanlığımızda (Muhasebat Genel Müdürlüğü) olacak şekilde gönderilecektir.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın