Döner Sermayesi Bulunan Üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılan Yardım Tutarlarının Muhasebeleştirilmesine ilişkin duyuru

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.22/584-1/16124                                                       03/12/2010

Konu :

 

 

....................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

          23/7/2010 tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince, yardım kriteri olarak belirlenen Borç/Gelir oranı %20’nin üzerinde olanlardan Protokol Taslağını imzalayan Devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine yardım yapılacağı 11/11/2010 tarih ve 27756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/987 Karar Sayılı “Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile duyurulmuştu.           

          Söz konusu üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine yapılan yardım tutarlarının muhasebeleştirilmesi hususunda tereddüt hasıl olmaması ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından yardım tutarlarının, üniversite döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerince düzenlenecek bir muhasebe işlem fişi ile 102-Bankalar Hesabına borç, 602-Diğer Gelirler Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebe kayıtlarına alınması ancak, üniversitelerden mali durumu zayıf olanlara yardım niteliğinde verildiğinden bu tutarın ek ödeme ve yasal yükümlülüklerin hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.

 Bilgilerini ve yazımızın iliniz dahilinde ekli listede adı bulunan üniversite döner sermaye saymanlığına duyurulmasını rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                    Ömer DUMAN                                                                                                                                      Bakan a.

            Genel Müdür

 

EKLER

1-Liste

 

DAĞITIM :

21 İl Valiliğine

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın