SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE DEKLK


11 Aralk 2010 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 27782


TEBL


Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

             MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayl 1. Mkerrer Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin (SUT) 6.4.1 numaral maddesi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

             6.4.1. Uygulanacak ndirim Oranlar

             (1) lalarn kamu kurum iskontolar orijinal ve jenerik ayrm yaplmakszn baz iskonto %11 (orijinal ilalar iin referansa bal mahsuplamalar sakl kalmak artyla) olarak uygulanacaktr. Aadaki fkralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarnda ilalarn, orijinal, jenerik, yirmi yllk olarak belirlenmesinde Salk Bakanl tarafndan 3/12/2010 tarihine kadar yaplm olan dzenlemeler esas alnacaktr. Bu tarihten sonra oluabilecek grup deiikliklerine ilikin iskonto uygulamalar Kurum tarafndan deerlendirilir.

             (2) Ancak, depocuya sat fiyat 3,56 TLnin altnda olan ilalar iin perakende sat fiyat (KDV dhil) zerinden % 4 orannda indirim uygulanacaktr.

             (3) 20 yllk olarak belirlenmi ilalardan depocuya sat fiyat 6,79 TLnin zerinde olan ilalara, referans fiyat alana kadar  %32,5 (baz iskonto %11+ %21,5 birlikte)  referans fiyat aldktan sonra %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktr.

             (4) Jenerii olmayan orijinal ilalar iin iskonto %32,5  (baz iskonto %11+%21,5 birlikte), jenerii olan orijinal ilalar iin iskonto %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) olarak uygulanacaktr.

             (5) Jenerik ilalar iin  %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktr.

             (6) Referansn altnda fiyat alm jenerii olmayan orijinal ilalar ile orijinali olmayan jenerik ilalar iin yaplacak mahsuplama ileminde yukardaki fkralarda tanmlanan ilave iskontolar dikkate alnacaktr.

             (7) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun zerinde olan ilalar iin ayrca ilave iskontolar uygulanmayacaktr.

             (8) 20 yldan eski ila stats kazanm ve depocuya sat fiyat 6,79 TLnin altnda olan ilalar, depocuya sat fiyat 3,56 TLnin altnda olan btn ilalar, reetesiz ilalar, kan rnleri, tbbi mamalar, radyofarmastik rnler ve enteral beslenme rnleri iin bu maddenin (3), (4),  (5) ve  (6) numaral fkralar uygulanmaz.

             (9) Piyasaya verilecek mevcut Bedeli denecek lalar Listesinde bulunmayan yeni molekller ile tedaviye yenilik getirecek rnn Bedeli denecek lalar Listesi ne kabul halinde, giri iskontosu, 1 yl sre ile bte disiplini asndan uygulanacak orta vadeli mali programn kapsamndaki ilave iskontolardan muaf tutulur.

             (10) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandklar ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilalara da yukarda belirtilen esaslara gre imalat/ithalat indirimi ile % 3,5 orannda eczac indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane sat olmayan ve Salk Bakanl tarafndan depocu fiyatl ilalar eklinde tanmlanan rnlere, depocu sat fiyat zerinden Bedeli denecek lalar Listesinde gsterilen imalat/ ithalat indirimi uygulanr, ayrca eczac indirimi uygulanmaz.

             (11) Ayrca tm ilalara indirimli bedel zerinden eczac indirimi yaplr.

             MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinden 5 i gn sonra yrrle girer.

             MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn