TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A (SIRA NO: 4)
11 Aralık 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27782


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: A

SIRA NO: 4

             Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.”

             2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12’dir.

             25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.

 
Genel  Tebliğ No.


Uygulama Dönemi


Yıllık Oran (%)


409


25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında


48


412


21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında


36


416


31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında


72


421


02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında


60


429


12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında


36


434


04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında


30


438


28.04.2006 -  20.11.2009 tarihleri arasında


24


Seri:C Sıra No:1


21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında


               19


Seri:C Sıra No:2


21.10.2010 tarihinden itibaren


12


 

             3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.

 
Bakanlar Kurulu Kararı


Uygulama Dönemi


Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)


2001/2175 sayılı BKK


29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında


10


2002/3550 sayılı BKK


31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında


7


2003/6345 sayılı BKK


12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında


4*


2005/8551 sayılı BKK


02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında


3


2006/10302 sayılı BKK


21.04.2006 ­­– 18.11.2009 tarihleri arasında


2,5


2009/15565 sayılı BKK


19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında


1,95


2010/965 sayılı BKK


19.10.2010 tarihinden itibaren


1,40


* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”

 

             Tebliğ olunur.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın