TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL TEKLAT VE GREVLER HAKKINDA KANUN
10 Aralk 2010 CUMA


Resm Gazete


Say : 27781


KANUN


TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL TEKLAT

VE GREVLER HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6083                                                                                             Kabul Tarihi: 25/11/2010

BRNC BLM

Ama, Tanmlar, Grev ve Yetki

             Ama ve tanmlar

             MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; mlkiyet hakkn tespit etmek zere tanmazlarn kadastro almalarn planlamak, yrtmek, yenilenmesini ve gncellenmesini salamak, tapu sicillerini oluturmak, arivlenerek korunmasn salamak, harita yapmak, retim standartlarn tespit etmek ve arivlenmesini salamak zere, Bayndrlk ve skn Bakanlna bal Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn kurulu, grev, yetki ve sorumluluklar ile tekilatlanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

             (2) Bu Kanunun uygulanmasnda;

             a) Bakan: Bayndrlk ve skn Bakann,

             b) Bakanlk: Bayndrlk ve skn Bakanln,

             c) Genel Mdr: Tapu ve Kadastro Genel Mdrn,

             ) Genel Mdrlk: Tapu ve Kadastro Genel Mdrln,

             d) Kurul: Tapu ve Kadastro Kurulunu,

             ifade eder.

DEVAMI N TIKLAYINIZ.

Sayfay Kapatmak iin tklayn