MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


2 Aralık 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27773


YÖNETMELİK


             Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) Anadolu imam-hatip liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki Anadolu imam-hatip lisesinden birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


31/7/2009


27305


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


16/10/2009


27378

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın