DEVLETE AİT ÜNİVERSİTELERE BAĞLI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMLERİNİN DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KARAR
11 Kasım 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27756


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2010/987

             Ekli “Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 15537 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


DEVLETE AİT ÜNİVERSİTELERE BAĞLI SAĞLIK UYGULAMA VE

 ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMLERİNİN DÖNER SERMAYE

BÜTÇELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA

İLİŞKİN KARAR

             Yardım yapılması

             MADDE 1 – (1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi gereğince yardım kriteri olarak belirlenen Borç/Gelir oranı % 20’nin üzerinde olanlardan Protokol Taslağını imzalayan Devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine Ek-1 sayılı listede gösterilen tutarlarda yardım yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ek-1

YARDIM TUTARLARISIRA


KURUMLAR


TUTAR (TL)


1


Hacettepe Üniversitesi


144.095.000


2


Uludağ Üniversitesi


56.613.000


3


Ankara Üniversitesi


24.416.000


4


Mersin Üniversitesi


18.990.000


6


Trakya Üniversitesi


16.501.000


5


Dicle Üniversitesi


15.444.000


7


Süleyman Demirel Üniversitesi


12.863.000


8


Ondokuz Mayıs Üniversitesi


12.667.000


9


Fırat Üniversitesi


11.778.000


10


Marmara Üniversitesi


11.285.000


11


Akdeniz Üniversitesi


9.531.000


12


Gaziantep Üniversitesi


9.014.000


13


Zonguldak Karaelmas Üniversitesi


7.289.000


14


Yüzüncü Yıl Üniversitesi


6.457.000


15


İnönü Üniversitesi


5.646.000


18


Kırıkkale Üniversitesi


4.397.000


17


Afyon Kocatepe Üniversitesi


3.077.000


18


Selçuk Üniversitesi


3.024.000


19


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi


2.823.000


20


Gaziosmanpaşa Üniversitesi


2.458.000


21


Abant İzzet Baysal Üniversitesi


2.338.000


22


Dumlupınar Üniversitesi


19.000


TOPLAM


380.723.000


 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın