Yetkilendirme İşlemlerine ilişkin usul ve esaslar.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.0.MGM.0.50/

Konu: Yetkilendirme İşlemlerine ilişkin usul ve esaslar.

 

 

           

Bilindiği üzere Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü), muhasebe işlemleri ve personel ödemelerini Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS-eski adıyla say2000i) üzerinden yürütmektedir. Sistemde gerçekleştirilen işlemlerin kritikliği dikkate alındığında, işlemlerin herhangi bir güvenlik açığına yol açılmadan gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemin de (KBS) şifre ve yetkilendirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Buna göre;

1-Muhasebe birimlerinde görevli personelin yetkilendirme işlemlerinden muhasebe yetkilileri sorumludur.

2-Muhasebe yetkilileri, personel yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için göreve başlayış tarihi itibariyle ad, soyad, T.C Kimlik numarası, personel numarası ve görevli bulunduğu muhasebe birim kodunu Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik postayla  bildirecekler ve 505 yetkisi talep edeceklerdir.

3-505 yetki seviyesi sadece muhasebe yetkilileri tarafından kullanılacaktır.

4-Muhasebe yetkilileri muhasebe birimindeki personele KBS’ de uygun gördüğü yetkiyi vereceklerdir.

5-Açıktan atanan muhasebe birimi personeli için oturum açma ve elektronik posta hesabı Bakanlığımızdan (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep edilecektir. Muhasebe biriminde görevli  olmayan personel için oturum açma ve elektronik posta hesabı talebinde bulunulmayacaktır.

6-Naklen geçme suretiyle görevinden ayrılan personel, maaş bilgi girişi formundan “personel nakil bildirimleri” düzenlenmeden önce, diğer ayrılma durumlarında (işten ayrılma,  ücretsiz izne ayrılma, askere gitme, açığa alınma, açığa alınma-hakim/savcı) ayrılış tarihi itibariyle, ilgili işlem koduna alınacaktır.

7- Muhasebe yetkililiğine vekalet eden personel, vekalet süresinin sona ermesi durumunda ayrılış tarihi itibariyle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) elektronik postayla bu durumu bildirecek ve 505 yetkisini iptal ettirecektir.

8- Harcama Birimlerinin KBS de yer alan uygulamalara ilişkin yetki taleplerinde her harcama birimi için aynı uygulamada en fazla üç kişi tanımlanacaktır.

9- Şifrelerin güvenliği kullanıcılara ait olup, uygulama yazılımlarına sadece kendi şifreleriyle giriş yapacaklardır.

  Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.       

 

 

 

 

                                                                                                                Ömer DUMAN

                                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                                  Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın