S.Y.D.V. TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR7 Kasım 2010 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27752


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2010/970

             Ekli “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/8/2010 tarihli ve 10601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ

KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR


Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın