SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


28 Ekim 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27743


YÖNETMELİK


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde” ibaresi “31/3/2011 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


12/5/2010


27579


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


12/10/2010


27727


 

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın