SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK


12 Ekim 2010 SALI


Resm Gazete


Say : 27727


YNETMELK


Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

             MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 108 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine tabi olanlar ibaresi, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (4) numaral alt bendi hari dier alt bentlerine tabi olanlar eklinde deitirilmitir.

             MADDE 2 Ayn Ynetmelie, Ek-2den sonra gelmek zere ekli Ek-2/A eklenmi ve ayn Ynetmeliin ekleri Ek-5 ve Ek-9 ekteki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 3 Bu Ynetmeliin;

             a) 1 inci maddesi 1/10/2010 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

             b) 2 nci maddesi ile eklenen Ek-2/A 12/5/2010 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

             c) 2 nci maddesi ile deitirilen Ek-5 1/7/2010 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

             ) 2 nci maddesi ile deitirilen Ek-9 ve dier hkmleri yaym tarihinde,

             yrrle girer.

             MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 
Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


12/5/2010


27579


 

 
 E K L E R


Ek-2A


Ek-5


Ek-5 Aklamalar


Ek-9


Ek-9 Devam Sayfas


Ek-9 Aklamalar

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn