Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Esas ve Usuller23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi Uyarınca hazırlanan Devlete Ait Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Esas ve Usullerin İlanı


Esas ve Usuller için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın