AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
2 Eylül 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27690


TEBLİĞ


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 – 24/12/2009 tarihli ve 27442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

             MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın