Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulamasına İlişkin Sirküler

T.C.
MALİYEBAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE

BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ SİRKÜLERİ/4

 

 


Konusu

: Bandrolü Ürün İzleme Sisteminin Uygulaması

Tarihi

: .... / ... /2010

Sayısı

: ÜİS/ 2010 -IV

İlgili Olduğu Madde

: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 257/ 6

 
1.Giriş
Bilindiği üzere, 17.03.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş; 20.09.2007 tarihinde ise, bu tebliğde yer alan düzenlemelerle ilgili olarak 1. Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu sirkülerde, ithalatçılar için bandrol uygulamasının yapılacağı tesislerin adreslerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bölümde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına gerek duyulmuştur.
2.Açıklama
1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin Sistemin Devreye Alınması ve İşletilmesi başlıklı (3.1.2) bölümünün son paragrafında "İthal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak olan tesislerin yerleri ve faaliyete geçiş tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulacaktır." denilmektedir.
20.09.2007 tarihli 1 Sıra No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerinin İthalatçılar İçin Bandrol Uygulamasının Yapılacağı Tesislerin Adresleri başlıklı (2.2) bölümünde ise İstanbul ili için "SS Kadıköy Ağaçişleri Küçük Sanayi Sitesi Muallimköy-2000 ada 6 nolu Gebze/KOCAELİ" adresine yer verilmiştir. Söz konusu adres bundan böyle "Yayla Mahallesi D-100 Karayolu Rüya Sokak No:2 Tuzla/İSTANBUL"  olarak değiştirilmiştir.
Duyurulur.
 

                                                                                                                 Mehmet KİLCİ

                                                                                                           Gelir İdaresi Başkanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın