Doktorlara yapılacak "Sabit Ek Ödemeye" İlişkin Genelge (2010/53)2010/53 Nolu Genelge için tıklayınız. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı) 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesi kapsamında sigortalı sayılan tabip, diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 209 sayılı kanunun ek-3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden  alınacak ilave primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve ödenmesi hakkındaki duyuru için TIKLAYINIZ.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın