4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar
5 Ağustos 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27663


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2010/725

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 18/6/2010 tarihli ve 2179 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


12/7/2010 TARİHLİ VE 2010/725 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

                MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 45 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

                “Madde 45 – Veremli hasta ve temaslıları; herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığınca temin edilip dağıtımı yapılacak veremle ilgili her türlü ilaçtan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

                MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın