KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK5 Ağustos 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27663


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2010/738

             Ekli “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 2/7/2010 tarihli ve 1665 sayılı yazısı üzerine, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Geri izleme bilgileri 8 yıl bitimine kadar saklanır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


8/12/2006


27370
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın