5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /17

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /17

 
 
Konusu                                    :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                       :      19 / 07   /2010
Sayısı                                       : KVK-17/2010-2 / Yatırım İndirimi - 11
İlgili olduğu maddeler              :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
                                                   Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri        :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,99 (yüzde dört virgül doksan dokuz ) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.
  

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın