Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayılar Tesbit Edildi.
9 Temmuz 2010 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27636


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2010/654

             Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve 10010 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Kararın ekini görmek için tıklayınız


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın