Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar30 Haziran 2010 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27627


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2010/500

             A) 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tutulan kadrolardan;

             1 - Ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilenlerin serbest bırakılması,

             2 - Ekli (4) sayılı cetvellerde belirtilenlerin sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek serbest bırakılması,

             B) Kararname tarihinden geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait;

             1 - Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,

             2 - Ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

             Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teklifleri üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


Ek için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın