Vergi Dairesi Müdürü sözlü sınav sonuçları


D U Y U R U

Başkanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan Vergi Dairesi Müdürlüklerine atanacakların

seçimi amacıyla,“Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği” uyarınca 29 Mayıs 2010 tarihinde yazılı bölümü, 14-23 Haziran 2010

tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavında başarılı olan adaylara
soyad
ı sırasına göre aşağıda yer verilmiştir.
Tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın