Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Muhasebe Yetkililerinin katılacağı Mali Durum Değerlendirme Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.10.0.SGB.0.81.00.02/ 804-99                                          18/06/2010  - 6206

Konu : Mali Durum Değerlendirme Toplantısı

 

 

 

…………………. VALİLİĞİNE

(İl Defterdarlığı)

 

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer DUMAN ile şifaen yapılan görüşmeler neticesinde İlinizdeki Bakanlığımıza ait Döner Sermayeli Kurumlarımızın bağlı oldukları Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Muhasebe Yetkilileri ile 2009 yılı genel mali durum değerlendirilmesi, 2010 yılı yeni mali uygulamalar ve finansal sürdürülebilirlik ile saymanlık muhasebe işlemleri hakkında değerlendirmeler yapılmak üzere toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yapılması planlanan toplantı 23.06.2010 tarihinde Çarşamba Günü Saat 10:00’da  başlayacak olup, gün içerisinde sona erecektir.

 

Aşağıda isimleri belirtilen Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Muhasebe Yetkililerinin toplantıya katılımlarının sağlanması hususunda;

 

Gereğini önemle rica ederim.

Liste İçin Tıklayınız.  

 

.

 

 

                                                                                                             Hakan AKSU

           Bakan a.                                              

        Başkan Yrd

                                                                                             

                                                                                                                                    

                                  

 

LE VE GÜNLÜDÜR

Sayfayı Kapatmak için tıklayın