Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlendi.20 Haziran 2010 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27617


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2010/512

             492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/6/2010 tarihli ve 50267 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
7/6/2010 TARİHLİ VE 2010/512 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

             “I- Pasaport Harçları:

             1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

             (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dâhil)

             6 aya kadar olanlar                                65 TL

             1 yıl için olanlar                                     95 TL

             2 yıl için olanlar                                   155 TL

             3 yıl için olanlar                                   220 TL

             3 yıldan fazla süreli olanlar                 310 TL”

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın