GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ


Resmî Gazete 19 Haziran 2010 CUMARTESİ Sayı : 27616

====================================
 
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ

CETVELLERİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5994                                                                                               Kabul Tarihi: 9/6/2010

                MADDE 1 – Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dış Ticaret Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

                MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/6/2010

LİSTE

KURUMU                     : DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI                 : YURT DIŞI

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                                                              SERBEST    TUTULAN

                                                                       KADRO          KADRO        KADRO

SINIFI      UNVANI                                   DERECESİ        ADEDİ          ADEDİ        TOPLAM

   GİH        Ticaret Başmüşaviri                           1                     20                    -                    20

   GİH        Ticaret Müşaviri                                1                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Müşaviri                                2                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Müşaviri                                3                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Müşaviri                                4                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Müşavir Yardımcısı               5                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Müşavir Yardımcısı               6                      7                     -                     7

   GİH        Ticaret Ataşesi                                  1                     20                    -                    20

   GİH        Ticaret Ataşesi                                  2                     20                    -                    20

   GİH        Ticaret Ataşesi                                  3                     10                    -                    10

   GİH        Ticaret Ataşesi                                  4                       8                    -                      8

                   TOPLAM                                                                135                                       135

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın