Devlet Muhasebesi Standartları


—  Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler


—  Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) Stoklar


—  Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) Kiralamalar

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın